Szkoła muzyczna I stopnia w Bogatynii kształci dzieci i młodzież w wieku od 6-stego roku życia (cykl dziecięcy 6-cio letni) i od 11-stego roku życia (cykl młodzieżowy 4-ro letni).

Celem szkoły muzycznej jest:

  • rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych,
  • kształtowanie wrażliwości na odbiór muzyki i sztuki,
  • rozwijanie sprawności manualnych, słuchowych, głosowych,
  • opanowanie gry na wybranym instrumencie i umieętności samodzielnej pracy nad tekstem muzycznym,
  • organizowanie występów i koncertów przygotowanych przez uczniów szkoły,
  • propagowanie muzyki w środowisku lokalnym,
  • przygotowanie do dalszego kształcenia muzycznego.